Umowa sprzedaży – co to takiego? Po co się ją zawiera?

Prawo

Umowa sprzedaży – co to takiego? Po co się ją zawiera?

Umowa sprzedaży w codziennym życiu

Umowa sprzedaży to najpopularniejsza spośród umów, które są zawierane. Jej popularność jest taka duża, gdyż czynność sprzedaży jest bardzo często stosowanym zabiegiem. Właśnie stąd i umowa sprzedaży jest tak dobrze znana. W polskim prawie możemy wyróżnić prawo cywilne, czyli to, które reguluje postanowienia umowy sprzedaży. Wszelkie kwestie, również sporne dotyczące umowy sprzedaży rozstrzygane są według prawa cywilnego. Gdy chcemy dobrze zrozumieć specyfikę tego rodzaju umowy, warto poznać najpierw samą definicję umowy sprzedaży i co powinna ona zawierać. Zaznajomić się z stronami zawierającymi umowę, następnie poznać jakie są zasady podczas jej zawierania i jakie zapisy mogą mieć w niej miejsce. Dzięki łatwemu zabiegowi podzielenia materiału na części, szybciej zapoznamy się z definicją umowy sprzedaży i zrozumiemy jej zastosowanie.

Jak ją definiować?

Umowa sprzedaży, jak wyżej wspomniano jest umową określającą czynność sprzedaży. Umowę taką nazywa się zamiennie umową kupna-sprzedaży, gdyż obie te czynności są ciągiem przyczynowo-skutkowym. Logicznym jest, że gdy coś sprzedajemy to ktoś automatycznie to kupuje, stąd drugi sposób nazywania tejże umowy. Obie formy są prawidłowe, a w tym tekście będziemy stosować oby dwa sposoby jej nazewnictwa. Gdy już wiemy, czym jest umowa kupna-sprzedaży, określmy co można sprzedawać, a jednocześnie kupować. Mówiąc kuriozalnie, sprzedawać można wszystko, ale czy tak do końca? Strony umowy muszą posiadać zdolność prawną do takich czynności i pamiętać o zapłacie podatku, wynikłego do zapłaty z tytułu zawarcia umowy sprzedaży.

Czego może dotyczyć

Sprzedawać można rzeczy ruchome, np. samochód czy nieruchomości. Sam proces sprzedaży wspomnianego samochodu jest bardzo popularną czynnością, tak często dokonywaną, że posłuży za świetny przykład do wyjaśniania kolejnych zagadnień potrzebnych, by zaznajomić się z tym rodzajem umowy. Samochód, który jest sprzedawany będzie w rozumieniu prawa cywilnego przedmiotem umowy kupna-sprzedaży. Przedmiot musi być dokładnie opisany w treści umowy. Dlaczego to tak ważne? Wyobraźmy sobie zapis w umowie pod hasłem jej przedmiotu: samochód. Nie wiemy jaki samochód, jakiej marki, jaki model itd, dlatego jest tak ważne określić jego parametry, takie jak: marka, model, jego kolor, numer nadwozia, rodzaj silnika czy numer rejestracyjny. Możemy dopisać dodatkowo, jakie uszkodzenia ma samochód, np. zarysowania oraz wymienić elementy jego wyposażenia, również tego dodatkowego, jak np. zapasowy komplet opon.

Strony umowy

Kolejny bardzo ważny aspekt, to strony zawieranej umowy kupna-sprzedaży. Jak nazwa umowy wskazuje, są dwie strony, sprzedający- czyli ten, kto daną rzecz sprzedaje oraz kupujący, czyli ten kto daną rzecz kupuje. Stronami umowy mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, więc umowa może zostać zawarta pomiędzy dwiema osobami fizycznymi, dwiema osobami prawnymi, albo pomiędzy osoba fizyczną i prawną. W przypadku osoby prywatnej należy podać w umowie jej dane identyfikujące, takie jak imię i nazwisko oraz numer PESEL, firmy zaś podają swoją nazwę i numer NIP.

Czas realizacji

Bardzo ważną sprawą, jest zawarcie w treści umowy ceny za sprzedawaną rzecz, która kupujący zapłaci sprzedającemu w czasie określonym w umowie. Może to nastąpić w dniu podpisania umowy, bądź w terminie przyszłym, jak również nastąpić w całości bądź w częściach. Sam sposób zawierania umowy nie jest sztywno narzucony przez prawo cywilne, ale należy zawsze pamiętać by umowa zawierała najważniejsze informacje, o których wspomniano wyżej, by uniknąć nieważności umowy.

Back To Top